Vrij Holland

 

Schuwacht - Buurtvereniging Vrij Holland

 

 

Onderstaande tekst komt uit het boek “Verenigingen in Lekkerkerk… door de tijd” en is geschreven door C. J. Nobel-van-Vuren, aan de hand van gegevens van Doris van Zwienen en Arie Stoppelenburg.

 

Start

Buurtvereniging Vrij Holland werd na de bevrijding in 1945 opgericht.

In de naamgeving ligt besloten dat het weer vrij zijn van de Duitse bezetting na de Tweede Wereldoorlog aanleiding was tot het ontstaan van de buurtvereniging.

 

De eerste buurtfeesten in de roes van de bevrijding werden gehouden in het scheepsruim van één der opgelegde Rijnschepen die langs de dijkroute lagen. Het was een schip van de familie Hoebee uit Rotterdam.

In dat schip is de buurtvereniging geboren. Het schip lag tegenover de boerderij van J. Roest en de winkel van C. Peute. Deze heren waren de initiatiefnemers voor de oprichting van de buurtvereniging. Maar ook andere namen zouden genoemd kunnen worden.

 

Activiteiten

De eerste activiteit in 1945 was het vieren van de bevrijding. Er werd een soort erepoort opgericht en iedereen werkte er aan mee de buurtschap Schuwacht te versieren.

 

Het vieren van bevrijdingsfeesten en festiviteiten rond het koninklijk huis bleef een belangrijke activiteit van Vrij Holland. Maar men deed meer. In de winter werden toneelavonden georganiseerd en ‘s zomers een zomerfeest; soms op een weiland, maar soms ook op het schoolplein van de Prins Bernhardschool.

 

Er was een periode dat men functioneerde als reisvereniging; er werden busreizen georganiseerd. Naast het verzorgen van feestelijke en ontspanningsevenementen nam de buurtvereniging geleidelijk ook het behartigen van belangen op zich. Voorbeelden hiervan zijn: inspraak bij plannen tot dijkverzwaring, het pleiten voor snelheidsbeperking op de bochtige dijk in Schuwacht. Verder behartigde de buurtvereniging het overleg over inzameling van huisvuil en aanleg van waterleiding.

 

En als het om het behoud van de Prins Bernhardschool ging stond de buurtvereniging strijdbaar voorop.

Ja, de relatie tussen de Schuwachtse school en de buurtvereniging was steeds heel innig. De jaarlijkse algemene ledenvergaderingen van Vrij Holland vinden (nog steeds) plaats in de school. En voor diverse activiteiten van de buurtvereniging biedt het schoolplein ruimte.

 

Financiën

Vrijwel alle inwoners van Schuwacht zijn lid van Vrij Holland.

Nieuwkomers in de buurtschap wordt gelijk gevraagd lid te worden. In de beginperiode werd een vrijwillige bijdrage gevraagd. Later werd een vaste bijdrage ingesteld; jaarlijks Fl 2,50 en nu alweer enige tijd € 4,- per gezin. Voor activiteiten worden entreegelden geheven en soms is er een verloting.

 

Bestuur

De buurtvereniging heeft een bestuur en de naam van Zwienen is daar nauw mee verwant.

Tot 1994 was Doris van Zwienen voorzitter en dat vanaf 1977. Daarvoor bekleedde zijn vader het voorzitterschap. Eén van de oprichters was een van Zwienen.

Doris van Zwienen werd bij zijn aftreden na 17 jaar voorzitter te zijn geweest, vereerd met de spreuk: Wie werd geboren tussen dorp en watertoren.

Dit is een regel uit het volkslied van Schuwacht dat werd gemaakt door een bekende Schuwachtenaar: Arie Stoppelenburg, later wethouder in Lekkerkerk en Nederlek. Hij schreef het Schuwachtse volkslied in verband met de viering van Lekkerkerk-700 in 1980.

 

De Schuwachtenaren vormen een hechte gemeenschap. Men is trots op de Bakkerswaal, het zwembad en het mooie rietgors.

 

 

Volkslied Buurtvereniging Vrij Holland

 

 

 

Bestuur rond 1950

Schuwacht - Lekkerkerk

Klik hier om het Privacy Protocol in te zien.

Dit Privacy Protocol heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens, foto’s en

video-opnamen en de website & Facebookpagina van buurtvereniging Vrij Holland.

Buurtvereniging Vrij Holland